O kancelarii

Kancelaria zamówień publicznych

 

Procedura zamówień publicznych mimo kolejnych zmian nadal jest materią trudną i skomplikowaną.
Tempo kolejnych nowelizacji wymusza konieczność bycia na bieżąco w tym obszarze prawa i bezpośrednie zaangażowanie w jego stosowanie.
Od lat wspieram w tym przedmiocie zarówno jednostki sektora finansów publicznych zobligowane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
Jest to moja pasja która sprawiła że z tematyki zamówień publicznych uczyniłam swoją specjalizację.

 Oferta

Zamówienia Publiczne

W ramach prowadzonej kancelarii oferuję wsparcie dla wszystkich uczestników procesu zamówień publicznych na każdym jego etapie. Usługa skierowana jest zarówno do podmiotów zobligowanych do stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych jak również działających w oparciu o regulacje UE.

Oferuję w szczególności usługi takie jak:

 • pomoc prawna w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofert złożonych przez wykonawców
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pism w postępowaniu o zamówienie publiczne
 • sporządzanie pism odwoławczych od wyników przetargu i rozstrzygnięć zamawiającego
 • reprezentacja przedsiębiorcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi
 • przygotowanie i opiniowanie umów służących realizacji zamówienia
 • reprezentacja w sporach z zamawiającymi na etapie wykonania umowy o zamówienie publiczne
 • przygotowanie specjalistycznych opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych
 • doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami,
 • doradztwo w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE,
 • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych.

Klienci

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego

Malwina Żurek - Majerska

Telefon

+48 605 209 991

Adres

ul. Krakowska 132/4

38-400 Krosno